PZ

Štatistika

Bannery

Image Hosted by ImageShack.us
Forumswww.maaan.infoTOPlist

Ostatné služby

Predaj a montáž bezpečnostného značenia (samolepky, plast)

V zmysle ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

    


 

Predaj, údržba a kontrola požiarnych uzáverov

V zmysle ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 285/2001 Z. z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.


 

Predaj, montáž a servis požiarnotechnických zariadení a hydrantov- /hasiace prístroje, hydranty/

Pravidelné kontroly hasiacich prístrojov podľa vyhlášky Ministerstva  vnútra  Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,

Určovanie počtov, typov a stanovíšť hasiacich prístrojov,

Odborná inštalácia hasiacich prístrojov a ich označenie podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,

Predaj nových certifikovaných prenosných aj pojazdných hasiacich prístrojov práškových, snehových, penových, vodných a plynových podľa STN EN3-7,

Pravidelne kontroly hydrantov podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

   

 

 

 
All right reserved/Všetke práva vyhradené vyrobil ZapíK. Stránka je prispôsobená na rozlíšenie 1280x1024