PZ

Štatistika

Bannery

Image Hosted by ImageShack.us
Forumswww.maaan.infoTOPlist

Komplexné zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie o ochrane pred požiarmi;

Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;                        

 

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok;

Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb;

Vykonávanie servisu a kontroly protipožiarnych zariadení;

Vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej príprave protipožiarnych hliadok;

Zabezpečenie vypracovania analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby, fyzickej osoby- podnikateľa, ak o tom rozhodlo krajské riaditeľstvo;

Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov;

Účasť pri výkone štátneho požiarneho dozoru;

Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb;

Spracovanie dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti technológií;

Poradenská činnosť;

 

 
All right reserved/Všetke práva vyhradené vyrobil ZapíK. Stránka je prispôsobená na rozlíšenie 1280x1024